Det betaler sig at gøre noget
- økonomisk og menneskeligt

Har du også en stressramt medarbejder? Det er vigtigt at tilbyde hjælp

En stresset medarbejder koster din virksomhed dyrt.

Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at en stresssygemeldt medarbejder koster en virksomhed op mod 1 million kroner på bundlinjen. I den beregning er der ikke kalkuleret med månederne op til sygemeldingen, hvor den stressede medarbejder vil være præget af manglende overblik, nedsat koncentrationsevne, hukommelsesbesvær og nedsat samarbejdsevne.

At en medarbejder rammes af stress har således store konsekvenser, ikke kun for den pågældende og de nære pårørende, men også for kolleger, ledere og hele virksomheden.

Hurtig hjælp

Det er vigtigt, at din medarbejder ikke skal vente unødigt, når I først er blevet enige om et stresscoachingforløb. Derfor tilbyder jeg en tid inden for 3 hverdage. Jo hurtigere vi kommer i gang, des hurtigere får din medarbejder det godt igen.

At være stresset er belastende både fysisk og mentalt. Er man stresset gennem længere tid, bliver det en trussel mod helbredet. Stresshormonerne påvirker immunsystemet, hjerte-karsystemet og måden hjernen fungerer på. På den måde er det følgerne af stress, der påvirker den mentale og fysiske sundhed i en sådan grad, at man risikerer at blive alvorligt syg. Det er vigtigt at få hjælp, inden det sker.

Effektivt forløb

Den stressede vil både få hjælp til at komme ovenpå igen og vil også lære nye hensigtsmæssige måder at forholde sig til fremtidige stressende situationer på. Dette bliver gjort med nogle meget effektive værktøjer, både praktiske og mentale. Værktøjer, som den stressede fremover kan bruge på egen hånd.

Jeg kommer til at have i alt 8 samtaler med din medarbejder. I starten mødes vi en gang om ugen, hvor vi målrettet arbejder mod at få genskabt balancen, så energien og overskuddet begynder at vende tilbage. Herefter arbejder vi mere dybdegående med forskellige metoder der sikre at medarbejderen bliver i stand til at slippe stressen helt - og også bliver i stand til at håndtere stressende situationer fremover.

Hjælp til dig som leder

Det er naturligt at du som leder er i tvivl om, hvordan du bedst håndtere situationen. Hvor meget skal du spørge ind til din medarbejder? Hvad er en passende arbejdsbyrde? Hvis din medarbejder er sygemeldt ringer du så og hører hvordan det går? Hvornår vender medarbejderen tilbage, og hvordan skal det foregå rent praktisk?

Al det kan jeg hjælpe dig med at få overblik over. Jeg tilbyder nogle kortere, afklarende samtaler med dig undervejs i forløbet, så vi sikre at du som leder, ved hvordan du skal forholde dig. Har din medarbejder været sygemeldt og nu ved at være klar til at vende tilbage til arbejdspladsen, kan jeg hjælpe dig med at lave en konkret plan for dette. En plan både ift optrapning af timeantal og også en plan for hvilke arbejdsopgaver der vil være de mest hensigtsmæssige i den første tid.

Hjælp din medarbejder allerede i dag.

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om hvordan vi sammen bedst muligt hjælper din medarbejder.

Det praktiske


Et stresshåndteringsforløb består normalt af 8 personlige sessioner. 2 af sessionerne er af ca 1½ times varighed, de andre 45-60 minutter. Derudover tilbyder jeg kortere, afklarende samtaler med dig som leder. Disse samtaler bruges til en generel drøftelse af hvordan du bedst muligt håndtere det, at have en stresset medarbejder. Det kan fx. være afklaring i forhold til hvilke opgavetyper der egner sig bedst lige nu, en tilbagevendingsplan efter en evt. sygemelding eller hvad du måtte have brug for af sparring i den forbindelse. 

Samtalerne foregår som udgangspunkt i klinikken på Fasanvænget 34 eller Online. Foretrækker I, at jeg afholder samtalerne ude i virksomheden, kan dette også arrangeres.

Din investering


En enkelt session koster 895 kr. excl. moms. Lige nu tilbydes alle 8 medarbejdersamtaler samt de kortere sparringsamtaler med dig for 7500 kr. excl moms. Det er en besparelse på mere end 500kr.

Betaling foregår efter 1. session via fremsendte faktura. Husk at give din medarbejder et navn, telefonnummer og mailadresse med, på den kontaktperson jeg skal rette fakturaen til.

Afbud og tavshedspligt


Bliver din medarbejder nødt til at melde afbud til vores aftale, gøres dette hurtigst muligt på mail eller sms og senest dagen før inden kl. 9.00. Ved for sen eller manglende afbud betales der som udgangspunkt fuld pris for den aftalte session.

Et forløb betales efter 1. session og refunderes ikke derefter. Skulle jeg være nødsaget til at aflyse en del af dit forløb, tilbagebetales beløbet svarende til de antal sessioner du har tilbage

Jeg har tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg behandler din medarbejders oplysninger fortroligt. Det vil sige, at jeg ikke kan oplyse dig eller andre om det specifikke indhold i vores samtaler, men jeg drøfter gerne det generelle indhold i et sådan stresshåndteringsforløb samt de generelle anbefalinger til dig som leder.2023 ReimerCare All rights reserved